fbpx

Webové stránky https://www.svatby-amelie.cz jsou provozovány společností Amelie s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 69, se sídlem: K Hůrce 172, 370 08 Staré Hodějovice, IČ: 14498065 (dále jen “provozovatel”).

Provozovatel nabízí a poskytuje svým partnerům služby týkajících se zajištění svateb.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor.

Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí nabídky a služeb týkajících se informací o zajištění svateb a zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Subjekt údajů má právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
Provozovatel odpovídá za bezpečnost osobních údajů.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu: info@svatby-amelie.cz

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2018.